תרומות

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי:

 

לתרומה דרך "ישראל תורמת" (דורש רישום קצר ואפשר לתרום).

לתרומה דרך PayPal.

 
לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

 

מספר תאגיד 580461689

לב אחד- סיוע אזרחי בחירום (ע"ר)

מספר חשבון 137135

סניף 520

בנק מזרחי

 
למשלוח המחאות:

 

תא דואר 3395
מיקוד 9103302, ירושלים

 

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לתרומה דרף JGIVE.